Seleccionar página

Creant comunitats

Assequibilitat

Eficiència energètica

Sostenibilitat

Comunitat

SOM

L’economia social i solidària reuneix multitud d’actors econòmics que comparteixen valors comuns compromesos amb la transició ecològica i social. El seu objectiu comú és maximitzar el seu impacte positiu en la societat. Espai Assequible és una cooperativa d’habitatges sense ànim de lucre, constituïda el 18 de Març del 2019, i impulsada per un grup de persones del sector de l’edificació amb la voluntat de fomentar la promoció d’habitatges en règim de propietat ó lloguer, i adaptats a les necessitats dels seus usuaris: assequibles, flexibles i inclusius, a la vegada que sostenibles i socialment responsables.

APORTEM

ESPAI ASSEQUIBLE treballa intensament per donar resposta a la necessitat de dotar al mercat immobiliari d’habitatges que resolguin els reptes socials, econòmics i mediambientals, en col·laboració amb propietaris de sòl privats sensibilitzats amb el model cooperatiu, i amb entitats públiques que tenen la urgent necessitat de desenvolupar habitatge social. Amb vista al desenvolupament sostenible, Espai Assequible busca limitar la seva petjada ecològica, aplicar pràctiques més respectuoses amb el medi ambient (ordenació, recuperació, mobilitat suau, estalvi d’energia) i, si és possible, desenvolupar relacions, intercanvis i consums amb cadenes de producció que respecten els cicles ecològics naturals i socialment responsables. Per a assolir aquests reptes, ESPAI ASSEQUIBLE desenvolupa els seus habitatges sota criteris de:

ASSEQUIBILITAT

Optimitzant al màxim els costos de l’obra, tenint en compte sempre processos de contractació socialment i econòmicament responsables.

SOSTENIBILITAT

Produir el menor impacte ecològic, utilitzant materials que acreditin processos de producció respectuosos amb el medi ambient (segells DAP Cons), que disposin d’etiqueta Verda, que siguin reutilitzables, biodegradables, amb un percentatge de material reciclat (per incentivar l’economia circular), fusta amb segell FSC (que garanteix les millors pràctiques de gestió forestal), elements prefabricats, etc…

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per reduir la despesa en la fase d’ús de l’habitatge, incorporant sistemes “passius” d’eficiència energètica que generin una demanda pràcticament nula.

COMUNITAT

Dissenyant projectes inclusius que potenciïn la relació comunitària entre els seus usuaris, unitats de convivència, dotant-les d’espais comuns, instal·lacions compartides, i d’habitatges flexibles que es puguin adaptar a diferents tipologies d’usuaris finals. Crear un espai a on es pugui afavorir la sociabilitat, creant una petita comunitat, recuperant la idea de barri, a on els veïns es coneixen i comparteixen quotidianitat.

PER QUÈ ESPAI ASSEQUIBLE

La cooperativa d’habitatges ESPAI ASSEQUIBLE  satisfà la necessitat de les persones que vulguin adaptar el seu habitatge a la seva evolució  personal i compartir determinats espais, per inventar una vida col·lectiva més rica entre els veïns.

Les comunitats dels projectes d’ESPAI ASSEQUIBLE, són un autèntic vector de vincles socials, que promouen el compromís cívic, la diversitat i l’ajuda mútua, reinventant noves formes de solidaritat alhora que aporten innovacions ambientals i arquitectòniques.

Pel que fa als espais compartits creats dins d’aquestes construccions, sovint requereixen un compromís i una constància que es transforma en el moment de l’entrega en espais reals de vida. L’habitatge cooperatiu permet avui produir edificis de gran qualitat, però cal un cert temps i energia per part de les llars en les diferents etapes de l’operació.

Però tanmateix, aquesta inversió és una oportunitat per créixer, adquirir compromisos, conviure i crear un lloc de vida propici per a relacions humanes constructives.

Projectes

Pels projectes de la cooperativa d’habitatges Espai Assequible, és important la diversitat de les unitats convivencials, la tipologia de residencia i la formació de comunitat. Per aquesta raó els processos d’adjudicació de les unitats de convivència a cada un dels projectes tindran en compte els criteris següents:

 • Ordre d’inscripció (alta soci)
 • Unitat de convivència:
  – Persones Séniors (>60 anys)
  – Família amb infants
  – Persones adultes ( >35 anys a <60 anys)
  – Persones Joves ( < 35 anys)
 • LLoc de residència actual
 • Finalitat d’ús de l’habitatge: Habitual o no

La valoració de cada un dels requisits pot variar en funció de la tipologia i emplaçament de cada projecte.

FORMULARI ADHESIÓ

Formulari de contacte